• "Questing czyli stare dobre podchody"
  Stoisko Fundacji podczas festiwalu w Lubomierzu.
 • Rozpoczynamy nowy projekt.
  Miło nam poinformować, że wraz z grupą młodzieży pn. Pariasi, przystępujemy do realizacji projektu „Questing czyli stare dobre podchody”, zaakceptowanego i dofinansowanego przez Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu.
 • Razem dla Grześka.
  Chwila. która nic Was nei kosztuje a może naprawdę bardzo pomóc Grześkowi. Po przeczytaniu listu Grześka szybko dzwonimy do księgowej!!!
 • Zajęcia z pierwszej pomocy.
  12 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej z Lubomierza z podstaw pierwszej pomocy. Więcej informacji w aktualnościach.
Published on

Witamy

Co przyniesie przyszłość?

Najwyższy czas podsumować stary rok oraz nakreślić nasze plany na nadchodzące miesiące.


          W przeciągu ostatniego roku skupiliśmy się dość mocno na działaniach naukowych publikując kilkanaście artykułów z wynikami naszych badań. Prace te w większości skupiały się na diagnostyce neurologicznej u pacjentów po           udarze mózgu, oraz na zaburzeniach patomechanicznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Okres ten upłyną na dość intensywnej naszej pracy z pacjentami, oraz na zbieraniu doświadczeń na kilku sympozjach naukowych.


          W ostatnim miesiącu ukazała się również nasza ostatnia publikacja naukowa prezentująca proponowany przez nas algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii kręgosłupa lędźwiowego. Praca ta stanowi zbiór naszych kilkuletnich doświadczeń oraz przemyśleń na temat rehabilitacji chorych po zabiegach neurochirurgicznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego.

          W tym samym czasie mieliśmy również zaszczyt gościć  oraz uczestniczyć czynnie na konferencji naukowej „Jakość w Sporcie” we Włocławku w trakcie której mieliśmy wystąpienie pod tytułem „Fizjoterapeutyczna ocena funkcjonalna jako istotny element profilaktyki w sporcie.”.

 

          Miło nam również poinformować, iż w najbliższych miesiącach Zarząd Fundacji ma zamiar powołać do życia Radę Programową, której głównym zadaniem będzie zwiększenie jakości naszych działań oraz dalszy, nieustanny rozwój. Radę tworzyć będą osoby z doświadczeniem akademickim,  fizjoterapeutycznym oraz terapeutycznym. Sylwetki osób wchodzących w jej skład będziemy prezentować na bieżąco. 


Z wyrazami szacunku:
Prezes Fundacji Michał Cichosz
 

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku.

        

        Zapraszamy do lektury pracy opisującej postępowanie firzjoterapeutyczne w przebiegu hipotonii przepony.  W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z hipotonią przepony. Na przykładzie omawianego pacjenta zaprezentowano obraz kliniczny oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony  Praca została opubliowana  na łamach czasopisma naukowego JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT, której jednym z autorów jest Michał Cichosz. Praca w całości do ściągnięcia ze strony czasopisma. 

Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.

,,

          Wyniki ostatnich badań Fundacji związanych ze sposobem diagnozowania dolegliwości oraz zaburzeń patomechanicznych dolnego odcinka kręgosłupa zostały właśnie opublikowane na łamach czasopisma JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT. Badania prezentują ocenę skuteczności oraz ważności wybranych testów manualnych stosowanych w terapii manualnej do oceny zaburzeń stawów krzyżowo-biodrowych. Całość artykułu dostępna na stronie czasopisma w piątym numerze bieżącego roku.

           

 

Ocena skuteczności nieinwazyjnego masażu medycznego u pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała w łagodnym rozroście stercza (BPH)

          Na łamach czasopisma ""Rehabilitacja w praktyce" w trzecim numerze bieżącego roku ukazał się artykuł przedstawiający pracę badawczą autorstwa mi MIchała Cichosz oraz Wojciecha Karczyńskiego na temat zastosowania masażu w przeroście stercza u mężczyzn.  Artykuł w całości dostępny w czasopiśmie. 

          Na podstwie badań własnych autorzy podjęli próbę określenia skuteczności opisanej wcześniej nieinwazyjnej metody masażu medycznego na objawy oraz jakość życia pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała cierpiących na łagodny rozrost stercza BPH. Badania przeprowadzono na 31-osobowej grupie mężczyzn o średnim wieku 62 lat ze zdiagnozowanym przez urologa BPH.

 


 

Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne

          Na łamach czasopisma JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT  w numerze drugim bieżącego roku ukazał się artykuł przedstawiający obecne spojrzenie na temat rehabilitacji pacjentów w przebiegu Zespołu odpychania zwanego również zespołem Puschera, który często towarzyszy udarom.

Główną przyczynę zespołu odpychania stanowią uszkodzenia mózgu, zarówno o podłożu udarowym jak i nie spowdowane przez sam udar. Pacjenta z zespołem odpychania charakteryzuje wychylenie w stronę porażoną i opór na zewnętrze próby przywrócenia do pionu. Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych autorzy przedstawili główne przyczyny, objawy i metody leczenia zespołu odpychania.

Jednym z autorów artykułu był Michał Cichosz. Praca w całości do ściągnięcia ze strony czasopisma.

 

 

Prelekcje na temat nauki samobadania piersi przy pomocy fantoma piersi.

          Ostatnie prelekcje realizowane w ramach projektu „Od młodzika do seniora, by kręgosłup nie był zmorą”, które współprowadziliśmy na terenie gimnazjum w Nowogrodzcu dotyczyły samobadania piersi przy pomocy fantoma piersi z wbudowanymi guzkami. Pokaz poprowadziły członkinie Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Dyskusja poruszała przede wszystkim tematykę związaną z samobadaniem piersi.

          Prowadzące spotkania przekazały informacje o badaniu gruczołu piersiowego oraz o symptomach choroby nowotworowej. Prezes Klubu, Pani Władysława Kotlarek  opowiedziała o osobistych doświadczeniach związanych z przebiegiem jej choroby, aby uświadomić młodym ludziom jak ważne jest samobadanie, jak również to iż choroba nie jest dla kobiety wyrokiem. Wczesne wykrycie zmian pozwala na wyleczenie i powrót do normalnego życia. Jest to poważna choroba, ale klasyfikuje się ją jako schorzenie przewlekłe i wielu przypadkach wcześnie wykryte jest wyleczalne. 

Cały projekt współfinansowany był przez  przez Fundację Polska Miedź oraz Urząd Miasta Nowogrodźca.

Trochę o nas w telewizji Łużyce.

2.grudnia w telewizji Łuzyce pojawil sie krótki reportaż przedstawiający działania Bolesławieckiego Klubu Amazonek  związane z projektem "Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą” współfianansowanym przez Fundację Polska Miedź, który od strony merytorycznej wspierała nasza fundacja. 

Cały reportaż oraz więcej informacji na stronie telerizji Łużyce.  Serdecznie zapraszamy do oglądania. 

„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem e-papierosów, dopalaczy i napojów pobudzających”.

Dnia 26. listopada 2014 roku podczas dni otwartych w szkole w Nowogrodźcu miała miejsce prelekcja dla rodziców pn. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem e-papierosów, dopalaczy i napojów pobudzających”. Wykłady prowadziła nasza fundacyjna  psycholog Adriana Krzywniak. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.


Celem spotkania było naświetlenie opiekunom zasadności obserwacji własnych dzieci pod względem ich podatności na uzależnienia. Podano definicję, zakres działania różnych substancji, wskazano ewentualne. źródła pochodzenia i okres działania.  


Rodzice mogli poznać 6 etapów uzależnienia, kiedy niewinna zabawa w gry komputerowe może przerodzić się w nałóg odbierający radość życia. Prowadząca uzmysłowiła słuchaczom, że natężenie substancji szkodliwych zawartych w napojach energetycznych zawierających kofeinę odwadnia organizm, przyspiesza pracę serca, zwiększa agresję. Natężenie substancji szkodliwych mierzy się w mg/kg masy ciała. To co dla dorosłego jest nieszkodliwe, dla dziecka może być niebezpieczne.

Psycholog zwróciła uwagę na popularne ostatnio dopalacze, których skład nie jest do końca zbadany, bo nie są to substancje przeznaczone do spożycia. Ponadto nie wiadomo czym leczyć ewentualne zatrucie  nawet w warunkach szpitalnych. Równie niebezpieczne są substancje zastępujące papierosy – e-papierosy, bądź tabletki i plastry z nikotyną, fajki wodne. Te zamienniki też zawierają szkodliwe substancje. Pierwsze – choć aromatyzowane – nadal trują, a związki z plastrów uwalniają się nawet 12 godzin po oderwaniu i nie można tego kontrolować. Udowodniono, że bierne palenie blokuje procesy kojarzenia faktów, czym wpływa negatywnie na proces uczenia się. Może ponadto wywołać choroby układu oddechowego.  To tylko niektóre ze skutków uzależnień. Większość z nich ma trwały i nieodwracalny charakter.  


Słuchaczom rozdano przygotowane wcześniej materiały przybliżające tematykę uzależnień wraz z podaniem skutków  zażywanie poszczególnych substancji.

Prelekcja była częścią projektu „Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą”. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Nowogrodźca i Fundacji Polska Miedź. Koordynatorem i realizatorem zadania jest Bolesławiecki Klub Amazonek, któremu wsparciem merytorycznym wspomagała nasza fundacja.