• "Questing czyli stare dobre podchody"
  Stoisko Fundacji podczas festiwalu w Lubomierzu.
 • Szkolenie z Pierwzej pomocy w Lubomierzu.
  Uczestnicy szklolenia z pierwszej pomocy w Lubomierzu.
 • Rozpoczynamy nowy projekt.
  Miło nam poinformować, że wraz z grupą młodzieży pn. Pariasi, przystępujemy do realizacji projektu „Questing czyli stare dobre podchody”, zaakceptowanego i dofinansowanego przez Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu.
 • Razem dla Grześka.
  Chwila. która nic Was nei kosztuje a może naprawdę bardzo pomóc Grześkowi. Po przeczytaniu listu Grześka szybko dzwonimy do księgowej!!!
 • Zajęcia z pierwszej pomocy.
  12 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej z Lubomierza z podstaw pierwszej pomocy. Więcej informacji w aktualnościach.
Published on

Witamy

Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne

          Na łamach czasopisma JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT  w numerze drugim bieżącego roku ukazał się artykuł przedstawiający obecne spojrzenie na temat rehabilitacji pacjentów w przebiegu Zespołu odpychania zwanego również zespołem Puschera, który często towarzyszy udarom.

Główną przyczynę zespołu odpychania stanowią uszkodzenia mózgu, zarówno o podłożu udarowym jak i nie spowdowane przez sam udar. Pacjenta z zespołem odpychania charakteryzuje wychylenie w stronę porażoną i opór na zewnętrze próby przywrócenia do pionu. Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych autorzy przedstawili główne przyczyny, objawy i metody leczenia zespołu odpychania.

Jednym z autorów artykułu był Michał Cichosz. Praca w całości do ściągnięcia ze strony czasopisma.

 

 

Prelekcje na temat nauki samobadania piersi przy pomocy fantoma piersi.

          Ostatnie prelekcje realizowane w ramach projektu „Od młodzika do seniora, by kręgosłup nie był zmorą”, które współprowadziliśmy na terenie gimnazjum w Nowogrodzcu dotyczyły samobadania piersi przy pomocy fantoma piersi z wbudowanymi guzkami. Pokaz poprowadziły członkinie Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Dyskusja poruszała przede wszystkim tematykę związaną z samobadaniem piersi.

          Prowadzące spotkania przekazały informacje o badaniu gruczołu piersiowego oraz o symptomach choroby nowotworowej. Prezes Klubu, Pani Władysława Kotlarek  opowiedziała o osobistych doświadczeniach związanych z przebiegiem jej choroby, aby uświadomić młodym ludziom jak ważne jest samobadanie, jak również to iż choroba nie jest dla kobiety wyrokiem. Wczesne wykrycie zmian pozwala na wyleczenie i powrót do normalnego życia. Jest to poważna choroba, ale klasyfikuje się ją jako schorzenie przewlekłe i wielu przypadkach wcześnie wykryte jest wyleczalne. 

Cały projekt współfinansowany był przez  przez Fundację Polska Miedź oraz Urząd Miasta Nowogrodźca.

Trochę o nas w telewizji Łużyce.

2.grudnia w telewizji Łuzyce pojawil sie krótki reportaż przedstawiający działania Bolesławieckiego Klubu Amazonek  związane z projektem "Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą” współfianansowanym przez Fundację Polska Miedź, który od strony merytorycznej wspierała nasza fundacja. 

Cały reportaż oraz więcej informacji na stronie telerizji Łużyce.  Serdecznie zapraszamy do oglądania. 

„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem e-papierosów, dopalaczy i napojów pobudzających”.

Dnia 26. listopada 2014 roku podczas dni otwartych w szkole w Nowogrodźcu miała miejsce prelekcja dla rodziców pn. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem e-papierosów, dopalaczy i napojów pobudzających”. Wykłady prowadziła nasza fundacyjna  psycholog Adriana Krzywniak. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.


Celem spotkania było naświetlenie opiekunom zasadności obserwacji własnych dzieci pod względem ich podatności na uzależnienia. Podano definicję, zakres działania różnych substancji, wskazano ewentualne. źródła pochodzenia i okres działania.  


Rodzice mogli poznać 6 etapów uzależnienia, kiedy niewinna zabawa w gry komputerowe może przerodzić się w nałóg odbierający radość życia. Prowadząca uzmysłowiła słuchaczom, że natężenie substancji szkodliwych zawartych w napojach energetycznych zawierających kofeinę odwadnia organizm, przyspiesza pracę serca, zwiększa agresję. Natężenie substancji szkodliwych mierzy się w mg/kg masy ciała. To co dla dorosłego jest nieszkodliwe, dla dziecka może być niebezpieczne.

Psycholog zwróciła uwagę na popularne ostatnio dopalacze, których skład nie jest do końca zbadany, bo nie są to substancje przeznaczone do spożycia. Ponadto nie wiadomo czym leczyć ewentualne zatrucie  nawet w warunkach szpitalnych. Równie niebezpieczne są substancje zastępujące papierosy – e-papierosy, bądź tabletki i plastry z nikotyną, fajki wodne. Te zamienniki też zawierają szkodliwe substancje. Pierwsze – choć aromatyzowane – nadal trują, a związki z plastrów uwalniają się nawet 12 godzin po oderwaniu i nie można tego kontrolować. Udowodniono, że bierne palenie blokuje procesy kojarzenia faktów, czym wpływa negatywnie na proces uczenia się. Może ponadto wywołać choroby układu oddechowego.  To tylko niektóre ze skutków uzależnień. Większość z nich ma trwały i nieodwracalny charakter.  


Słuchaczom rozdano przygotowane wcześniej materiały przybliżające tematykę uzależnień wraz z podaniem skutków  zażywanie poszczególnych substancji.

Prelekcja była częścią projektu „Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą”. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Nowogrodźca i Fundacji Polska Miedź. Koordynatorem i realizatorem zadania jest Bolesławiecki Klub Amazonek, któremu wsparciem merytorycznym wspomagała nasza fundacja. 

Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego

          Ukazała się kolejna, zaprezentowana na międzynarodowej konferencji naukowej, publikacja na łamach czasopisma Journal of Health Sciences w numerze dziesiątym bieżącego roku, której jednym z współautorów jest Michał Cichosz. Artykuł przedstawia praktyczne możliwości wykorzystania metody Kinesiology Taping (KT) w uszkodzeniach stawu kolanowego. Artykuł w całości jest do ściągnięcia ze strony czasopisma.

 

Prelekcje w Nowogrodźcu.

          W ubiegły poniedziałek oraz wtorek Michał Cichosz oraz Wojciech Karczyński prowadzili prelekcje dla gimnazjalistów z Nowogrodźca w ramach akcji organizowanej przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie Amazonek z Bolesławca pt „Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą”.
Tematem przewodnim zajęć były zasady prawidłowego siedzenia oraz dbanie o swoje zdrowie, poprzez zwiększenie świadomości na temat ruchu oraz przedstawienie jego roli w życiu.

Wykonaliśmy we wrześniu 2014 roku badania ankietowe wśród 150 uczniów najstarszych klas (II i III) na temat ich aktywności ruchowej i świadomości zdrowotnej. Po analizie współpracownicy. Fundacji Wsparcie przeprowadziliśmy prelekcje z zakresu błędów ruchowych, ich następstw w szkole i życiu codziennym oraz sposobach ich wyeliminowania. W ramach projektu w najbliższym czasie  przeprowadzony będzie pokaz technik ratowniczych. Projekt skupia się na problemie pogarszającego się stanu zdrowia młodzieży z naciskiem na krzywizny kręgosłupa i ich powstawanie. O ile osoby niepełnosprawne nie mogą wpłynąć na stan naruszenia organizmu po leczeniu, o tyle młodzież może zdobyć wiedzę i umiejętności do poprawy tego stanu.

          Potrzebę ukształtowania postawy prozdrowotnej młodzieży nasunął „Apel do rodziców” umieszczony na stronie szkoły. Ogólnie pojęta wiedza o zdrowiu powinna być przekazywana młodzieży w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Stare hasło „ruch to zdrowie” spowszedniało i należy je odświeżyć. W Apelu podjęto szeroki temat dbania o zdrowie poprzez m. in ruch i dietę. W badaniach na poszczególne pytania odpowiadało od 155-226 uczniów. Wnioski z badania pokazują wyraźnie na to, że na rodzinie spoczywa ciężar przekonania dzieci do dbania o siebie poprzez ruch. Zajęcia WF-u nie są dodatkiem do innych lekcji, ale kształtują postawę zarówno życiową jak i sportową. Obecna postawa uczniów może negatywnie wpływać na zdrowie, sprawność młodych ludzi obecnie i w przyszłości.

          Pilotażowy i autorski program spotkań z fizjoterapeutami pozwoli na wprowadzenie profesjonalisty w roli autorytetu z zewnątrz do szkoły w roli propagatora zdrowych zasad postępowania z naszym ciałem. Interaktywne zabawy pod nazwą ”..bo w szkole trzeba mieć mocne plecy” jest częścią zajęć, które mamy nadzieję uczulą młodzież na zachowanie prawidłowej postawy ciała. Program spotkań w małych grupach pozwoli na wychwycenie i eliminację złych nawyków. Tematyka kolejnych spotkań będzie obejmowała problemy nałogów (dopalacze, papierosy, gry hazardowe) oraz ich wpływ na zdrowie psycho-fizyczne a także zagadnienia związane z ratowaniem życia, pokaz technik ratowniczych. Kolejne spotkanie poświęcone będzie nauce i roli samobadania piersi przy użyciu fantoma piersi.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Nowogrodźca i Fundacji Polska Miedź.

Festiwal filmów komediowych w Lubomierzu 2014

          Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych w najbliższy weekend do Lubomierza. Nasza fundacja prezentować będzie na swoim stoisku materiały związane z programem Eurodesk oraz z dotychczasową działalnością statutową.   Dodatkową atrakcja będą prowadzone wspólnie z grupą młodzieży „Pariasi” darmowe gry terenowe na terenie miasta zarówno dla dzieci jak i dorosłych w postaci Questów z ciekawymi nagrodami dla uczestników. Więcej informacji oraz zapisy przy naszym stoisku.


Serdecznie zapraszamy.

Kolejna publikacja naukowa.

         Na łamach czasopisma naukowego Jurlan of Health Sciences w numerze trzecim bieżącego roku ukazała się kolejna publikacja naukowa autorstwa Michała Cichosza, Katarzyny Kobaki oraz Bartosza Kochańskiego. W artykule przedstawiono na podstawie badań własnych autorów program rehabilitacji oraz jego wyniki w leczeniu pacjentów po zabiegu NSS w przebiegu nowotworu złośliwego nerki (RCC). Artykuł w całości jest do ściągnięcia ze strony czasopisma.